Amazing Masuria

Feel like children of nature and rest from the turmoil of metropoli
in the embrace of the natural environment!

Unia Europejska

Projekt dofinansowany ramach poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PZO Spychowo Sp. z o.o., Spychowski Piec 2, 12-150 Spychowo
NIP: 7451686598, Wysokość kapitału zakładowego: 340.000 PLN, Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000011118